Szakmai tanácsadás

A biztosítási program létrehozása

A Reticulum Insurance vállalja az Önök kockázataira szabott egyedi biztosítási program és portfolió kidolgozását.

 • A biztosítók versenyeztetésével a legkedvezőbb feltételek kialakítása és a legkedvezőbb díjvolumen elérése.
 • A hazai és a nemzetközi biztosítási piac adta lehetőségek lehető legteljesebb kihasználása és a díjkondíció minimalizálása érdekében együttbiztosítási konstrukció kidolgozása.
 • Amennyiben szükséges, a kockázatok nemzetközi biztosítási, illetve viszontbiztosítási piacon való elhelyezése.
 • Az ajánlatok az ügyfél igényei szerinti formában történő prezentálása személyesen.
 • A biztosítási dokumentumok, kötvények, fedezetigazolások, speciális záradékok, elkészítésében való közreműködés, egyedi kötvények készítése igény esetén angol, illetve az adott ország hivatalos nyelvének megfelelően.
 • Zálogkötelezetti, társbiztosítotti bejegyzések intézése, és nyomon követése.

A biztosítási portfolió kezelése

 • A biztosítottak tevékenységének és a kockázat változásának folyamatos nyomon követése, szükség esetén módosítások kezdeményezése.
 • A biztosítások teljes körű pénzügyi felügyelete, számlázás, díjfizetés ellenőrzése, igazolások kiállítása, illetve beszerzése.
 • Az időszak közbeni változások intézése, a kötvények módosítása.
 • Megújítás előtt a kockázati körülményekben történt esetleges változások ellenőrzése, nyomon követése, a biztosítási összegek, illetve limitek aktualizálása, javaslat a szükséges módosításokra.
 • Egyeztetés után a megújítási tender szervezése, a módosított, illetve új biztosítási szerződések létrehozása.

Riportok, biztosítási összefoglalók

 • Az Önök igényei szerint egyedi jelentések, összefoglalók készítése havi, negyedéves, illetve éves rendszerességgel a cégcsoport igényeinek, és az együttműködést meghatározó szabályozásnak megfelelően.
 • A szerződéses partnerek biztosítási lefedettségének ellenőrzése és jelentése.

Kockázatkezelés, Risk Menedzsment

 • Risk Menedzsment program kidolgozása a cégcsoport egészére vagy egyes kiemelt tevékenységekre, telephelyekre.
 • A káralakulás elemzése, javaslat a jövőbeni hasonló vagy más káresemények elkerülésére, a gyakran előforduló ún. „bagatelle” károk elleni fellépés.

Kockázatelbírálás

 • Helyszíni szemle országtól függetlenül minden egyes jelentős kockázatviselési helyen a vagyonérték illetve a kockázati körülmények függvényében.
 • A szükséges kockázati információk begyűjtése – építési mód, tevékenység, védelem, veszélyforrások.
 • A tűzvédelem, betörésvédelem felmérése.
 • A biztosítók kockázat-elbírálásának megszervezése és azon való részvétel.
 • Igény esetén független szakértő által készített hivatalos szemle megszervezése.

Szükség és ügyfeleink igénye esetén független külső szakértő bevonása az adott területen.