Kockázatmenedzsment

Megbízóink számára díjmentes szolgáltatásaink az alábbiak:

 • Ügyfeleink írásos felkérése és megbízása esetén felmérjük a vagyongazdálkodásukkal és tevékenységükkel kapcsolatos, biztosítási módszerekkel kezelhető kockázatokat;
 • a kockázatmenedzsment (risk management) szolgáltatás részeként kockázatelemzést készítünk, melyben javaslatot teszünk az új biztosítási, kockázatkezelési rendszer kialakítására;
 • javasolt koncepciónk ügyfél általi elfogadása esetén a biztosítótársaságoktól biztosítási díjajánlatokat kérünk be;
 • amennyiben a projekt a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozik, úgy a közbeszerzési eljárás biztosításszakmai feladatait teljeskörűen ellátjuk;
 • a beérkezett ajánlatokat feldolgozzuk, kiértékeljük;
 • az ajánlatokban benyújtott biztosítási díjak és kínált szolgáltatások ismeretében írásos javaslatot teszünk a döntéshozók felé;
 • az ügyfél által kiválasztott ajánlattevővel a biztosítási szerződéseket aláírásra előkészítjük;
 • a hatályba lépett biztosítási szerződéseket folyamatosan aktualizáljuk, karbantartjuk;
 • a biztosítási szerződések fenntartásával kapcsolatos adminisztrációs és pénzügyi elszámolási feladatokat – előzetes ellenőrzés keretében – ellátjuk;
 • a hatályban lévő biztosítási szerződések esetleges módosítására, átdolgozására, bővítésére, amennyiben ezt az ügyfél érdekében szükségesnek látjuk, javaslatot teszünk;
 • ügyfeleink részére folyamatos biztosításszakmai konzultációs lehetőséget biztosítunk;
 • az általunk kezelt biztosítási szerződésekkel kapcsolatos kárrendezési eljárásokban az ügyfél érdekeit képviselve (a jogi képviseletet ide nem értve) részt veszünk, a biztosítókkal egyeztetünk, a kárnyilvántartással, kárstatisztikával kapcsolatos feladatokat napra készen vezetjük.