Egyedi programok

Mezőgazdasági biztosítások

 • Növénybiztosítások:
  Növénykultúrák elemi kár biztosítása jégeső, aszálykár, mezőgazdasági árvíz, felhőszakadás, vihar, tűzkár, téli fagykár, tavaszi fagykár, őszi fagykár fedezetekre. Államilag díjtámogatott formában is
 • Állatbiztosítások:
  Haszonállatok (ló, szarvasmarha, sertés, baromfi, juh, kecske) elemi károk, betegség miatti elhullás fedezete.
 • Mezőgazdasági berendezések, gépek biztosítása

Vezető tisztségviselők felelősségbiztosítása

Vezető tisztségviselők szakmai felelősségbiztosítása, a vezetői minőségükben meghozott hibás döntésekkel okozott károkra, jogi védekezés költségeire, bírságokra, büntető jellegű költségekre.

Kezesi és garanciabiztosítások

A kezesi biztosítás (surety bond) az Európai Unió tagállamaiban és világszerte elterjedt megoldás a szerződéses vagy jogszabály alapján nyújtandó kötelezvények nyújtására, hiszen a bankgaranciával egyenértékű, azonos biztonságot nyújtó fedezetvállalásról van szó. A kezesi biztosítás alapján a biztosító azokat a pénzügyi veszteségeket fedezi, amelyeket a kedvezményezett szenvedne el, ha a biztosított nem teljesítené szerződésben vállalt kötelezettségeit.

Hitelbiztosítások

Vevői fizetésképtelenség esetére szóló speciális pénzügyi biztosítás. Céginformációs szolgáltatás, követelésbehajtás. Vevők fizetési magatartásának felmérése, monitoring.

Key-man biztosítások

Nagy értékű személybiztosítások vállalatvezetők, menedzserek részére.

Adatvédelmi felelősségbiztosítás

Személyes és vállalati adatok nem megfelelő kezelése, kiszervezés során a szolgáltató általi nem megfelelő adatkezelés, hálózat biztonsági kockázatok, továbbá vizsgálati költségek és bírságok, egyéb szakértői díjak fedezete, multimédia felelősségi kockázatok.

Műkincs biztosítás

Műkincsek, értéktárgyak speciális vagyonbiztosítása, betöréses lopásra, rablásra, tűz- és elemi károkra.

Légi biztosítások

Repülőgéptestek speciális vagyon biztosítása, légiforgalmi felelősségbiztosítás, légi fuvarozással kapcsolatos biztosítások.

Vízi járművek biztosítása

Vitorlások, motoros hajók, személy- és teherszállító vízi járművek hajótest és felelősségbiztosítása.

Rendezvény elmaradás biztosítás

Rendezvények elmaradása miatt felmerülő költségek speciális biztosítási fedezete.

Sportbiztosítások

Amatőr és profi sportolók részére kínált sport baleset és assistance biztosítások (sürgősségi ellátás, mentés, kórházi ápolás, utazási és szállásköltségek stb.).

Terrorizmus biztosítás

Terrorcselekmény miatt bekövetkező károkra.

Bűncselekmény biztosítás

A bűncselekmény biztosítás fedezetet nyújt:

 • az alkalmazottak által elkövetett bűncselekményekre,
 • harmadik személyek által a cég telephelyein, annak vagyona ellen elkövetett bűncselekmények miatti károkra,
 • a cég telephelyén kívül, a cég vagyona ellen szállítás közben elkövetett bűncselekmények által okozott károkra,
 • hamis pénzzel, illetve hamisított utalvánnyal elkövetett bűncselekmények által okozott károkra,
 • a cég számítógépes rendszereibe illegális módon történő behatolással okozott károkra.

Az egyedi programok keretében olyan ügyfelek kiszolgálását valósítjuk meg, melyek teljes mértékben eltérnek a hagyományos biztosítási módozatoktól, igényektől, azok sajátossága speciális mivolta végett.

Affinity

Az affinity programok keretében olyan ügyfelek kiszolgálását valósítjuk meg, melyek teljes mértékben eltérnek a hagyományos biztosítási módozatoktól, igényektől, azok sajátossága speciális mivolta végett.
Ebben a kategóriában működtetjük affinity programjainkat is. Az affinity megoldások alatt azt tevékenységet értünk, amikor a biztosítási program keretében olyan a közösségeket szolgálunk ki, melyeknek azonos és közös érdekkel, szükséglettel rendelkező tagjai vannak. Ez testet ölthet az egyes tagok tevékenységi körében, vagy egyéb közös érdekükben, mint egy szakmai, sport, tanulmányi vagy egyéb tömörülés, közösség. Az affinity programok alkalmasak arra, hogy a közös érdekkel rendelkező csoportok tagjainak a piacinál kedvezőbb feltételeket és kondíciókat biztosítsunk.