Kárrendezés

Teljeskörű brókeri szolgáltatásaink egyik legfontosabb területe a bekövetkező káresemények rendezésének felügyelete, szakszerű koordinálása:

  • Kárbejelentések fogadása, nyilvántartásba vétele, egyúttal a regisztrált kár továbbítás a biztosító részére.
  • A biztosító kárrendező egységével haladéktalan kapcsolatfelvétel a káresemény azonnali kivizsgálásának érdekében.
  • Komplex kár esetén a teljes kárrendezési folyamat szervezése, a szemléken és a tárgyalásokon való részvétel, helyi, szükség esetén, központi szinten.
  • Segítség egy független kárszakértő kiválasztásában, illetve szakértői nyilatkozat beszerzésében.
  • A kár mielőbbi rendezéséhez szükséges további külső, független szakértők bevonásában és kiválasztásban való közreműködés
  • A végleges kár megállapításáig a kárelőleg mielőbbi folyósításának elősegítése.
  • Komplex biztosítási programok és egyedi igény esetén részletes kárnyilvántartás vezetése, rendszeres tájékoztatással (a káresemény leírása, időpontja, helyszíne, oka és okozója, a kár becsült értéke, a kár rendezésének módja, a kár elemzése, vizsgálata és jellemzése).